مردم رهبران باهوش را دوست ندارند

رهبران باهوش (آی کیوی بیشتر از صد و بیست) بازده کاری بالاتری دارند ولی کارمندهاشون کمتر دوستشون دارن چون راهکارهای پیچیده ای ارائه می کنند که به آسانی پیاده سازی نمی شود و کمتر معقول به نظر می رسد و افراد حس نزدیکی با این افراد نمی کنند.

https://www.scientificamerican.com/article/why-people-dislike-really-smart-leaders/?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *