نازلی ابراهیمی

نازلی ابراهیمی هستم، مشاور مدیریت سازمانی.

Certified Onthological Coach
✅ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه یوام، مالزی
✅ بنیانگذار باشگاه “زنجیره‌ی حمایت خواهرانگی زنان شاغل” در ایران
✅ مدرس و محقق در دانشگاه یوام مالزی و سوکا ژاپن
✅ مدیر آموزش و تعالی سازمانی در بزرگترین سازمان حسابداری مالزی Cheng & Co
✅ داوطلب سازمان ملل متحد، برگزاری سری کارگاه‌های کارآفرینی و توانمندسازی برای مدیران گروه‌های پناهندگان
✅ برگزاری سری کارگاه‌های سواد اقتصادی برای زنان، تدریس سواد اقتصادی کودک در مدارس پناهندگان
✅ طراحی و اجرای پانزده برنامه‌ی دوساله‌ی شناسایی و پرورش استعدادهای سازمانهای مختلف بین‌المللی
✅ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های کوچک و متوسط
✅ برگزاری بیش از بیست دوره توان‌افزایی حرفه‌ای زنان شاغل در ایران
✅ تدریس بیش از دوهزار ساعت مهارتهای مرتبط با سرمایه‌های انسانی در سازمانهای بین‌المللی
✅ عضو انجمن سخنرانان حرفه‌ای آمریکا، برنده کاپ برنز بهترین سخنرانی در سال ۲۰۱۸
✅ عضو انجمن مدیران اجرایی مالزی
✅ مدیرعامل و هم‌بنیانگذار موسسه آموزش فناوری و نوآوری فازینو
✅ مدرس مرکز رشد دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه علامه

EDUCATIONAL BACKGROUND

• PhD Candidate , University of Malaya, Institute of Postgraduate Studies (IPS), Malaysia
• Master of Business Administration, 2010, University of Malaya, Faculty of Business and Accountancy, Malaysia
• B.Sc. in Chemical Engineering, Majored Food Industry , 2003, “Islamic Azad” University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

Associate Member of Malaysian Institute of Management (AMIM)

 • A Certificate in TTT (Train The Trainer) program by HRDF (Human Resource Development Fund Agency), Under Ministry of Human Resource Malaysia (August 2013)
 • A Certificate in Transactional Analysis (TA) from “International Transactional Analysis Association” & “MURDOCH University”, Iran-Australia (Dec 2005)
 • A Certificate in “Business Communication Skill” conducted by ELS Language Centres, Malaysia
 • A Certificate in: “United Nations system For NGOs in Iran” from “Iranian Civil Society Organizations Resource Center” & “Organization for Defending Victims of Violence”, Iran.
 • PROFESSIONAL WORKING EXPERIENCE
 • Trainer, (March 2016- Present)
 • NID (Nonviolent Initiative for Democracy)
 • Project Manager, (Dec 2014-July 2015)
 • Cheng & Co Chartered Accountants, Malaysia
 • Director, (Nov 2012- Dec 2014)
 • Leadership Centre, Cheng & Co Chartered Accountants, Malaysia
 • Management Consultant, (Feb 2012- Nov 2012)
 • Leadership Centre, Cheng & Co Chartered Accountants, Malaysia
 • Lecturer, (Sept 2010- July 2011)
 • Elmi-Karbordi University, Tabarsi Branch, General & Professional English for Management, Logistic and Accounting students, Tehran, Iran.
 • Training Manager, (Sept 2010- July 2011)
 • Aagahan IT& Management Consultant Institute, Tehran, Iran.
 • Member of Technical Commission to prepare Learning services for non-formal education and training Standards (Basic requirements for service providers), Institute of Standards and Industrial Research of Iran.