به دنبال معنی

دکتر الن واتکینز توی تد در مورد پیدا کردن معنی حرف می زنه… تهش می گه ما هی دنبال چیزهای دیگه می دویم چون دنبال معنی در بیرون خودمون می گردیم… اگر تو خودمون دنبالش بگردیم به آرامش می رسیم…
می گه وقتی کسی تو رو عصبانی می کنه، اون نیست که تو رو عصبانی می کنه بلکه تو هستی که عصبانی می شی. از پوزیشن قربانی بیرون بیا و قبول کن که مسوول احساساتت خودت هستی
می گه هر آدمی سی و چهار هزار تا احساس (اموشن) داره
و اگر هر احساس رو مثل یک سیاره در نظر بگیریم ما هستیم که تعیین می کنیم روی کدوم سیاره بایستیم

یه کم بی ربطه به نظرم
فقط خودمون که تعیین نمی کنیم
خودمون تحت تاثیر عوامل بیرونی تعیین می کنیم… گفتنش آسونه که ما هستیم که ال و بل

حالا چی می شد من این استاد رو می دیدم؟

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *