ترکیب بندی

داشتن دانش و سواد یک موضوع جداست، این دانش و اطلاعات رو مثل مهره های تسبیح به نخ کشیدن و نظم بخشیدن و در کنار هم قرار دادن برای فهمیدن و درک و نهایتا افزایش شعور و تعالی یک موضوع جدای دیگه!
عجیب هم نیست که تو اولی خیلی ها موفق هستند، در دومی تعداد انگشت شماری… دومی انرژی بیشتری می طلبه… و این سلولهای خاکستری خسته!

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *