ثروت

coin-1080535_1280

 

از خلال یک سخنرانی نوت برداشتم:

می‌گه ثروت با دارایی فرق می کنه. ثروت یک مرحله ی ذهنیه که باید کشفش کنید ولی دارایی رو می شه ملموس تعریف کرد.
تو میزان درآمد سه تا مرحله باید برای خودتون متصور بشید (هدف قرارشون بدید)

financial security
با پس انداز فعلی برای مابقی عمر نیازی به کار کردن و کسب درآمد برای گذران زندگی در حد رفع نیاز (خانه، ماشین، خوردن و آشامیدن و نیازهای اولیه) ندارید

financial independence
نیازی به کسب درآمد ندارید و با سود حاصل از سرمایه گذاری فعلی تمام هزینه های فعلی شما تا اخر عمر پوشش داده می شوند.

financial freedom
نیازی به کسب درآمد ندارید و با سود حاصل از سرمایه گذاری فعلی تا اخر عمر هرگونه هزینه ای بدون محدودیت پوشش داده می شود.

بعد اشاره می کنه این آخری اینقدر خوبه که اکثر مردم حتی به رسیدن بهش فکر هم نمی کنن چه برسه به سرمایه گذاری و قدم گذاشتن توی راه!

هیچ مقداری از پول شما رو ثروتمند نخواهد کرد اگر از نظر ذهنی به توانمندی مورد نظر نرسید!

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *