زندانی

جایی خوندم آدمها زندانی تجربیات شخصی خودشون هستند. فکر کنم خیلی وقتها ما زندانی تجربیات شخصی دیگران هم می شیم… این دومی ترسناکتره!

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *