یادگاری

آدمیزاد نباید احساساتی باشه وگرنه مثل من با دریافت همین دو سه خط می شینه عین ابر بهار اشک شوق می ریزه…

 

بخشی از نامه یک دوست نادیده

بخشی از نامه یک دوست نادیده

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *