Richard

مردی که از کار و زندگی همه می پرسید و از همه چیز خبر داشت و در هر کاری سررشته داشت و در هشتاد سالگی کلاس زبان ژاپنی می رفت و هرگز یاد گرفتن رو حتی لحظه ای رها نکرد… به دوستی با تو افتخار می کنم عزیزترین ریچارد دنیا

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *